Daftar Pertanyaan dari MyCode

Kembali ke profil MyCode


  • inikah result yang benar pada unit 5? - 25 Mei 2016, 19:45:30
  • rangenya yang betul yang mana ya? - 25 Mei 2016, 15:48:20
  • penjelasan di unit 9 ini apa ya - 25 Mei 2016, 17:17:52
  • Code Output tidak keluar.. di sebelah mana yang miss ya? - 24 Mei 2016, 20:59:19
  • Bedanya ini sama ini apa ya - 24 Mei 2016, 15:59:09
  • Kalimat ucapan dalam Python - 23 Mei 2016, 23:08:06