wuffyyyyyy

Code Saiyan

Foto dari wuffyyyyyy

Poin belajar saya

49

Poin diskusi saya

0

Lencana saya

Grup saya

gas aja lah

JAYA JAYA JAYA
Jumlah anggota: 4
mars


Kemampuan Saya

Python

45 %

PHP

0 %

Git

0 %


Artikel Saya

Saya belum menulis artikel.

Tanggapan Saya

    Saya belum menanggapi diskusi apapun.

Pertanyaan Saya

  • apa ya - 19 Sep. 2023, 21:07:49